De Water Toolkit is een speciaal ontwikkeld lespakket voor basisscholen, om kinderen wegwijs te maken met water en alles wat erop, erin of ermee gebeurt. Het vergroot het waterbewustzijn van kinderen. De kit bestaat uit een compleet pakket: Vier verschillende onderdelen gericht op de diverse leeftijden en één algemeen waterspel. Het is dus geschikt voor alle groepen op de basisschool en is dus heel goed inzetbaar in een themaweek.

De Water Toolkit is een initiatief van JCI The Netherlands (Junior Kamer Nederland). Door verwerving van sponsorgelden kan het pakket gratis verstrekt worden, in bruikleen, aan basisscholen in Nederland. Inmiddels maken landelijk al meer dan 500 basisscholen er gebruik van. Ook JCI Alphen aan den Rijn ondersteunt het project en dus kunnen basisscholen in onze regio er gebruik van maken!

De Water Toolkit bestaat uit vijf kisten met divers lesmateriaal, zoals DVD’s, voorleesmateriaal, spellen, een waterlaboratorium en handleidingen. Voor iedere groep zijn lessen voorbereid, waarbij uit vier thema’s gekozen kan worden: Water wereldwijd, Water en de natuur, Water en het milieu en Waterbouw. Het kan ingezet worden tijdens een schoolproject gericht op water en kan daarbij ook geïntegreerd worden in de lesweek. Het pakket raakt namelijk veel vakgebieden, zoals rekenen, taal, natuurkunde, techniek en aardrijkskunde. 
Wilt u de Water Toolkit inzetten op uw basisschool? Meldt u dan aan via info@jcialphen.nl Bent u geinteresseerd in sponsoring voor dit leuke en leerzame pakket? Meldt u zich dan ook aan via info@jcialphen.nl